Tuesday, June 22, 2010

Sabrina Harri & Alexia de Ville de Goyet - Okänd Mark

From Sunday, June 27, 2010 to
Sunday, August 15, 2010
Galleri Sinne
Georgsgatan 23
00100 Helsinki


Opening / Vernissage / Avajaiset
29.7.2010 kl./ klo 18-20


Presentation text in French, English and Finish:

Sabrina Harri (°1979, Finlande) et Alexia de Ville de Goyet (°1982, Belgique) se sont rencontrées par hasard à Helsinki en 2005. 

Elles travaillent ensemble depuis lors, se consacrant à différents médiums tels la performance vidéo, la sculpture et l'installation. Leur positionnement esthétique pour le moins singulier fait toutefois écho aux sculpteurs minimalistes des années 60, rappelant du point de vue formel cette esthétique de l'absolu qu'elles aiment altérer délibérément pour que s'y reflète en contraste une thématique beaucoup plus proche de la condition humaine: la perte d'orientation que révèle la solitude existentielle de l'individu dans le monde actuel.

Les surfaces de leurs sculptures, bien que fines et diaphane, évoquent une standardisation aveugle et aseptisée. Parois étouffantes, totalitaires, dans lesquelles résonnent de lointains fragments narratifs, présences toutes suggestives d'une vie intérieure qui tend à s'effacer mais ne disparait jamais totalement.  

À l'occasion de leur nouvelle exposition, Harri et de Goyet investiront la Galerie Sinne avec trois nouvelles installations incluant sculpture, son et vidéo.  


Sabrina Harri (b. 1979, Finland) and Alexia de Ville de Goyet (b. 1982, Belgium) met by chance in Helsinki in 2005.   They work together since then, engaged in various mediums such as video performance, sculpture and installation.

Altough singular, their works recall the minimalist sculptors of the 60s. An absolutist aesthetic that they deliberately distort, developing a thematic that is much closer to the human condition: the loss of direction that reveals the existential loneliness of the individual in the contemporary world.  

The surfaces of their sculptures, although thin and diaphanous, evoke a blind and sterile standardization. Stifling, totalitarian walls in which resonates some distant narrative fragments, representative of an inner life that tends to fade out, yet never completely disappears.  

At the occasion of their new exhibition, Harri and Goyet invest Gallery Sinne with three new pieces, including sculpture, sound and video.  


Sabrina Harri ja Alexia de Ville de Goyet tapasivat toisensa sattumalta Helsingissä vuonna 2005. Siitä lähtien he ovat työskennelleet yhdessä käyttäen erilaisia medioita, kuten videoperformanssia, kuvanveistoa, installaatiota ja piirustusta.  

Ensi vaikutelma heidän työstään tuo mieleen 60- luvun amerikkalaiset minimaaliset veistokset. Tämän ehdottomuuden estetiikan he tietoisesti vääristävät kehittääkseen teeman, joka on paljon lähempänä ihmisen olemusta: elämänsuunnan katoaminen nykymaailman yksilön eksistentiaalisessa yksinäisyydessä.  

Veistoksien pinnat, vaikka ohuet ja läpikuultavat, tuovat mieleen steriilin ja sokean standardoinnin.Tukahduttavat, totalitääriset seinämät, joissa kaikuu jotain kaukaisia katkelmia, heijastuksia. Nämä tuntuvat ilmentävän sisäistä elämää, joka on katoamaisillaan mutta kuitenkin vielä läsnä.  

Uuden näyttelyn yhteydessä galleria Sinnessä, Harri ja De Ville de Goyet laittavat esille ainakin kolme uutta teosta, sisältäen videota, ääntä ja valoa.   

Yannick Franck 2010